Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

NABÍDKA.

Evropské trhy se čím dál více přibližují a vzdálenosti jsou pouze relativní.

Nové obchodní příležitosti a noví obchodní partneři jsou stále více vyhledáváni a nacházeni v zahraničí.

Internet je obvykle nástrojem pro prezentaci na trhu a pro vyhledávání potencionálních zákazníků. Ale není pouze jediným zdrojem. Ne všechno se odehrává na internetu a ne vše můžeme vyřídit v angličtině. Podnikání v zahraničí je obtížnější, pokud dostatečně nepronikneme do místní pracovní kultury a do podnikatelského prostředí, neseznámíme se ze zvyklosti dané země a v neposlední řadě bez dobré znalosti jazyka.

Dutchables provádí jak dlouhodobé, komplexní projekty, tak i jednorázové zakázky. Způsob a postup bude nastaven tak, aby vyhovoval Vašim cílům, postupům a požadavkům.

Jsme flexibilní a kompetentní, garantujeme krátké komunikační cesty, profesionální a osobní přístup.
Každý projekt je jiný obchodní případ a vyžaduje individuální přístup. Níže najdete stručné popisy některých našich projektů a zakázek.

1 - řízení vnějších kapacit a řízení dodavatelského řetězce

Pro mezinárodní provozní společnosti se sídlem v České republice a pod vedením nizozemského managementu jsme vytvořili komplexní dodavatelskou síť.
Cílem tohoto dlouhodobého projektu bylo vytvořit model, který perfektně funguje v tomto multikulturním prostředí a kombinuje přísné požadavky klienta s vysokým potenciálem na místním trhu.

2 - zastoupení ve střední Evropě

Pro předního zákazníka působícího na holandském trhu v ocelářském průmyslu jsme realizovali dlouhodobý projekt s cílem mapovat nejzajímavější prodejní plochy v Polsku, České republice a na Slovensku. Do široké škály úkolů patřila např. osobní jednání s vedoucími pracovníky, hledání nových příležitostí pro spolupráci, udržování vztahů, osobní poradenství a péče o dobré vztahy mezi holandským dodavatelem a jeho polskými, českými a slovenskými zákazníky. Veškeré postupy byly zaznamenány v podrobných zprávách a analýzách.

3 - doprava a logistika

U výrobních a obchodních společností realizujeme různé projekty v oblasti logistiky a dopravy. Spolupráce s dodavatelskými řetězci a koordinace a organizace dopravy jsou nedílnou součástí projektů. Naše projekty jsou zaměřeny jak na pravidelnou kyvadlovou dopravu na krátké vzdálenosti, tak i na mezinárodní dopravu - zejména v Nizozemí, v České republice a Polsku.

4 - zřízení (dceřiné) společnosti v Polsku

Zřízení dceřiné společnosti nebo nové společnosti je složitý proces a skládá se z několika etap. Pomáháme firmám v různých fázích tohoto procesu.
Radíme podnikatelským subjektům s optimální volbou umístění a pomáháme v následných formálních a právních úkonech spojených se založením společnosti, jako jsou přípravy dokumentů, pomoc při komunikaci se státními institucemi, nalezení správného daňového poradce, účetního a / nebo mzdového účetního, zakládání bankovních účtů nebo pronájem obchodních prostor, továren, kanceláří a / nebo virtuálních kanceláří.

5 - veletrhy a ekonomická fóra

Zastupujeme výrobní a obchodní společnosti na mezinárodních veletrzích a obchodních cestách. Naše služby nabízíme také v přípravě účasti na těchto mezinárodních fórech.

Průzkum trhu má klíčový význam pro každou společnost. Je důležitý zejména pro firmy nebo podnikatele, kteří chtějí podnikat v zahraničí. Provádíme mnoho podstatných kroků nad rámec "standardního" průzkumu trhu - naše firma zkoumá trh zároveň s komunikačními schopnostmi.

Mluvíme Vaším jazykem - češtinou - a jazyky zemí, ve kterých spočívá Váš zájem - polštinou a holandštinou. To činí vzdálenost mezi Vašimi obchodními plány a cílovými trhy mnohem menší.

Můžeme se stát součástí tohoto procesu, pokud chcete realizovat svůj projekt v Nizozemsku a Polsku, pokud chcete rozšířit své prodejní možnosti, popřípadě se usídlit se svou dceřinou společností v jedné z těchto evropských zemí, nebo pokud hledáte externího dodavatele.

Chcete založit dceřinou společnost? Nabízíme Vám detailní přehled jednotlivých kroků. Následně analyzujeme příležitosti a hrozby s důrazem na otázky, jako jsou optimální umístění, dostupnost kvalifikovaných pracovníků, dostupnost z logistického pohledu, ekonomické benefity (související s daňovou politikou) aj.

Zajímáte se o externí výrobní kapacity? Nebo zřízení dodavatelského řetězce / dodavatelských sítí? Podle Vašich potřeb, požadavků a očekávání budeme analyzovat veškeré možnosti a vybereme nejlepší řešení a nejlepšího dodavatele.

Naším cílem je pomoci Vám vybudovat úspěšné partnerství mezi Vaší společností a jednotlivými výrobními společnostmi, (sub)dodavateli, distribučními a přepravními společnostmi.

Pro podnikatele

Ať už chcete realizovat své podnikatelské záměry, nebo požádat o další názor, spolehlivé poradenství je ve většině případů motivací pro zavedení dalších opatření a kroků.

Využíváme naše znalosti, zkušenosti a odborné znalosti v oblasti rozvoje obchodního plánu a během jeho realizace.

Dutchables tvoří spojení mezi Vaší firmou a jejími holandskými nebo středoevropskými partnery. Pomáháme Vám v navazování kontaktů s potenciálními zákazníky a v jednání s nimi, analyzujeme a optimalizujeme obchodní strategii a v případě potřeby se postaráme o realizaci jednotlivých procesů.

V neposlední řadě nabízíme spolehlivé a nezávislé poradenství. Pracujeme s náborovými poradci, zkušenými personalisty, daňovými a právními poradci.

Pro individuální zákazníky

Naše společnost Vám nabízí podporu při komunikaci s polskými a nizozemskými orgány správy a při řešení úředních záležitostí.

Máte pochybnosti nebo otázky týkající se polského a nizozemského daňového systému? Chcete emigrovat do těchto zemí a máte dotazy týkající se orgánů legislativy? Chcete investovat v Polsku nebo v Nizozemsku? Prosím, kontaktujte nás a my Vám se všemi těmito záležitostmi pomůžeme.

Naše nabídka zahrnuje:

 • nizozemské daňové přiznání
 • jazyková podpora - holandština a polština
 • poradenství a pomoc při komunikaci s různými nizozemskými a polskými orgány (finanční a obecní úřady, úřady práce, penzijní fondy, atd.)
 • komunikace s poskytovateli služeb (např. s distributory elektrické energie, vody, plynu, telekomunikačními společnostmi)
 • poradenství a podporu při realizaci investic
 • překlady z polštiny do holandštiny a naopak
 • individuální kurzy polštiny a holandštiny
 • pomoc a poradenství v každé další záležitosti, při které je nezbytná znalost polského či nizozemského jazyka.

Nabízíme překladatelské a tlumočnické služby z nizozemského do polského jazyka a naopak.

Naši zaměstnanci disponují filologickým a právnickým vysokoškolským vzděláním a rozsáhlými zkušenostmi a znalostmi jako tlumočníci a překladatelé, a to i v obchodní oblasti.

Překlady z nizozemského do polského jazyka a naopak

Překlad je umění. Dobrý překlad je více než převod slov z jednoho jazyka do druhého. Je to otázka pravdivé a přesné reflexe původního textu s citem pro detail a jazykové odchylky.

Překládáme:

 • smlouvy / dohody
 • dokumentaci společnosti
 • obchodní dokumentaci
 • webové stránky
 • brožury, marketingové materiály
 • dopisy, chaty
 • dopisy a oznámení veřejných institucí (magistrát, městské a obecní úřady, finanční a daňové úřady)
 • životopisy a průvodní dopisy a mnoho dalších.

Překlady lze objednat on-line; stačí poslat e-mail s textem k překladu. Po obdržení příslušného textu Vás kontaktujeme pro potvrzení objednávky. Přeložené dokumenty a vyúčtování za poskytnuté služby Vám zašleme e-mailem, nebo způsobem, na kterém se domluvíme.

Můžete si být jisti citlivým způsobem nakládání se svěřenými dokumenty.

Tlumočnické služby z nizozemského do polského jazyka a naopak

Přítomnost tlumočníka je často nezbytnou součástí nejrůznějších obchodních jednání. Tlumočník má vynikající jazykové znalosti jazyka, ve kterém probíhá konverzace, a pochopí podstatu řešených témat a předmětů konverzace.

Kvalifikovaný tlumočník je zárukou, že překlad bude srozumitelný, a Vy tak se vyhnete nedorozuměním a nejasnostem vyplývajícím z kulturních rozdílů.

Nabízíme tlumočnické služby jak během obchodních jednání, tak i během telefonních (konferenčních) hovorů.

 
NAPIŠTE NÁM